Events

1st place A Bridge, peg 32 big max, weight 121 lb 15 oz

2nd place  W Kirby, peg 3 upper, weight 119 lb 02 oz

3rd place M Goulding, peg 19 big max, weight 99 lb 15 oz

4th place M Anderson, peg 11 woody, weight 83 lb 07 oz

5th place P Reynolds, peg 1 upper, weight 78 lb 09 oz

6th place J Morris, peg 4 goose, weight 64 lb 12 oz