Events

1st place A Bridge, peg 11 upper, weight 29 lb 08 oz

2nd place M Sykes, peg 15 lower, weight 29 lb 02 oz

3rd place M Halliwell, peg 8 goose, weight 28 lb 13 oz

4th place C Brandon, peg 20 big max, weight 27 lb