Events

1st place I Cox, peg 28 big max, weight 92 lb 06 oz

2nd place N Waine, peg 18 big max, weight 92 lb 02 oz

3rd place P Maney, peg 20 big max, weight 75 lb 04 oz

4th place L Hobson, peg 26 big max, weight 64 lb 03 oz

5th place I Mellor, peg 1 lucky dip, weight 61 lb 11 oz

6th place C Brandon, peg 30 big max, weight 60 lb 14 oz