Events

1st place A Bridge, peg 19 big max, weight 63 lb

2nd place K Gallagher, peg 10 big max, weight 54 lb 09 oz

3rd place M Reed, peg 13 big max, weight 46 lb 15 oz

4th place C Day, peg 22 big max, weight 39 lb 08 oz

5th place D Pimlott, peg 15 prospect, weight 33 lb 03 oz

6th place D Holman, peg 29 big max, weight 29 lb 01 oz